About accessibility

This accessibility report explains how the spouseprogram.fi online service complies with the law on the provision of digital services, what are the shortcomings in the accessibility of the site and how you can give us feedback on accessibility problems.

The City of Helsinki is responsible for this online service. We want as many users as possible to be able to use our digital services. We take accessibility into account in the development of digital services.

How accessible are the pages?

This online service largely meets the legal A and AA level accessibility criteria (WCAG Criterion 2.1). There are some accessibility shortcomings in the online service, which are described in more detail below.

Did you notice any shortcomings in accessibility?

We are constantly working to improve the accessibility of our online service. If you find any issues that are not described on this page, please let us know and we will do our best to correct them. We will respond as soon as possible or within two weeks at the latest.

You can contact us by e-mail at jochen.faugel (at) hel.fi

More detailed information on technical accessibility

The online service is not yet fully accessible.

1.1.1. Missing alternative text
 • Alt-texts are missing from decorative images (WCAG 1.3.1, 2.4.6)
2.4.2 Missing or uninformative page title
 • The page title is missing  (WCAG 2.4.4)
1.4.3. Contrast (minimum) level AA
 • Background color and link color do not achieve contrast of 4.5:1 (WCAG 2.4.7)

The shortcomings listed here will be addressed during 2020.

How have we tested accessibility?

Thesd remarks are based on a third party to make the assessment of whether a network satisfies the requirements specified in the Act.

The online service has been published on 17.06.2020.

This leaflet was prepared on 22.6.2020.

This leaflet was last updated on 6 July 2020.

Act on the Provision of Digital Services (306/2019)

 


 

The latest version, for now in Finnish only:

Saavutettavuusseloste

 

Tämä saavutettavuusseloste koskee Spouse Program -verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://spouseprogram.fi.

 

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG-ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

 

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

 

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

 

Havaitut puutteet

 

 • Sivuston evästebanneri on kokonaan piilotettu. Tästä johtuen käyttäjät eivät saa tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä ja evästeiden hyväksyminen ei ole mahdollista. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)

 

 • Sivuston sisällön otsikoinnissa on puutteita. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 4.1.1 Jäsentäminen)

 

 • Lomakkeiden modaalielementeissä on kohdistusongelmia. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 2.4.3 Kohdistusjärjestys)

 

 • Sivustolla on puutteellisesti kuvattuja linkkejä, painikkeita sekä kuvalinkkejä. (1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö, 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa), 2.4.6 Otsikot ja nimilaput, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)

 

 • Sivuston valikossa ja sisällössä on saavutettavuusongelmia responsiivisessa näkymässä; sivuston toissijainen valikko puuttuu joiltakin sivuilta kokonaan, sivuston kalenterin käytössä on ongelmia responsiivisessa tilassa. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)

 

 • Sivustolla on sisältöä, joka katoaa vietäessä kursori elementin päälle. (1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa)

 

 • Sivustolla on tapahtumakalenteri, jonka tekninen toteutus aiheuttaa haasteita avustavaa teknologiaa ja näppäimistöä käytettäessä. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 4.1.1 Jäsentäminen)

 

 • Hyppylinkin toiminta ei ohita toissijaista navigaatiovalikkoa kirjautuneiden käyttäjien näkymässä. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)

 

 • Pakollisten lomakekenttien merkintä on puutteellista. (3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen)

 

 • Lomakkeissa on kenttiä, joilta puuttuu selaimen automaattinen täydennys. (1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus)

 

 • Sivustolla on interaktiivisia elementtejä, joissa ei ole kohdistuksen visuaalista ilmaisinta. (2.4.7 Näkyvä kohdistus)

 

 • Sivustolla voi navigoida vain navigointielementtien avulla. (2.4.5 Useita tapoja)

 

 • Sivustolla on linkkejä, jotka avaavat uuden välilehden varoittamatta. (3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen)

 

 • Sivustolla esiintyy joitain kontrastivirheitä. Esimerkiksi kuluvan päivän kontrasti muihin päiviin nähden ei ole riittävä. (1.4.3 Kontrasti (minimi))

 

 • Sivustolla on kuvakkeita, jotka on lisätty i-tunnistetta käyttäen. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 4.1.1 Jäsentäminen)

 

Puutteiden korjaus

Työskentelemme jatkuvasti sivuston saavutettavuuden parantamiseksi. Jos käyttäjä huomaa puutteita, joita ei ole merkitty selosteeseen, hän voi ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen jochen.faugel@hel.fi. Havaitut puutteet pyritään mahdollisimman pian.

 

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä.

Kaupunginkanslia / Elinkeino-osasto / Työvoima ja maahanmuutto -yksikkö / Maahanmuuttotiimi

Projektisuunnittelija, puoliso-ohjelma

Jochen Faugel

jochen.faugel@hel.fi

 

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on päivitetty 13.11.2020.

 

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

 

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

 

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta. Ohjelmallinen tarkistus on suoritettu käyttäen Siteimproven saavutettavuuden automaattista testaustyökalua ja selainlaajennusta.

 

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Palvelukeskus Helsinki, puhelin- ja hyvinvointipalvelut -yksikkö.

 

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

 

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa:

Kaupunginkanslia / Elinkeino-osasto / Työvoima ja maahanmuutto -yksikkö / Maahanmuuttotiimi

Projektisuunnittelija, puoliso-ohjelma

Jochen Faugel

jochen.faugel@hel.fi

 

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

 

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

 

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 000

Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

 

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

 

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

 

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuilta neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

 

Saavutettavuusselosteen julkaisu

Tämä seloste on julkaistu 15.12.2020.